top of page

EFT Tapping Sesije

Oslobodi se nagetivnih osecaja, blokada, uverenja.

  • 1 h
  • 50 евра
  • Location 1

Opis Usluge

Tehnika tapkanja EFT (Emotional Freedom Techniques), poznata i kao tehnika emocionalne slobode, je jednostavna i efikasna tehnika koja kombinuje elemente akupresure i psihoterapije. Razvijena je s ciljem oslobađanja od emocionalnog stresa, anksioznosti, strahova, traumatskih iskustava i drugih emocionalnih problema. Osnovna pretpostavka EFT tehnike je da emocionalni problemi proizlaze iz poremećaja u energetskom sistemu tela. Kroz kucanje na određenim akupunkturnim tačkama, koje se nalaze na meridijanima, tehnika stimuliše protok energije i omogućava oslobađanje zastoja ili blokade u energetskom sistemu. EFT tehnika se sastoji od nekoliko ključnih koraka: Identifikacija problema: Pre početka kucanja, identifikuje se tačan emocionalni problem ili problematična situacija kojom osoba želi da se bavi. To može biti anksioznost, strah, stres ili bilo koja druga emocionalna reakcija. Postavljanje izjave: Tokom kucanja, koristi se "postavljanje izjave" koja jasno identifikuje problem i integriše ga sa samo-prihvatanjem. Na primer, može se koristiti izjava poput: "Iako osećam ovu anksioznost, duboko i potpuno volim i prihvatam sebe". Tapkanje po tačkama: Kroz niz tapkanja prstima na određenim akupunkturnim tačkama na licu, telu i ruci, stimuliše se protok energije i oslobađa emotivna napetost. Tipično se koristi oko 8-10 tačaka. Ponavljanje: Proces se ponavlja za svaki aspekt problema ili za svaku novu emocionalnu reakciju koja se pojavi tokom tretmana. Provera rezultata: Nakon svakog kucanja, procenjuje se nivo emocionalne reakcije klijenta koristeći skalu intenziteta (obično od 0 do 10). Cilj je smanjiti intenzitet emocionalne reakcije na što niži nivo. EFT se može primeniti na različite emocionalne i mentalne probleme, ali takođe se koristi i za ublažavanje fizičkih simptoma povezanih s emocionalnim stresom. Tehnika je jednostavna i može se naučiti za ličnu upotrebu, ali takođe se može koristiti u terapijskom kontekstu uz podršku sertifikovanih EFT terapeuta. Iako je EFT metoda koja je relativno nova u svetu terapije, brojni praktikanti i korisnici tvrde da je efikasna i korisna u oslobađanju od emocionalnih blokada i negativnih reakcija. Imamo preko 50 skripti za tapkanje koje mozemo raditi sa vama da vas oslobodimo!


Kontakt Detalji

  • Aranđelovac, Serbia


Polisa Otkazivanja

Hvala vam što ste odabrali rezervisati individualnu sesiju sa mnom. Da bih osigurao kvalitetnu uslugu za sve moje klijente, molim vas da pažljivo pročitate i razumete moju Booking Policy: Plaćanje unapred: Sve sesije moraju biti plaćene unapred kako bi rezervacija bila potvrđena. Ovo osigurava vašu rezervaciju i pripremu za kvalitetnu sesiju. Otkazivanje ili promena termina: Ako želite otkazati ili promeniti termin, molim vas da to učinite najmanje 72 sata unapred. Otkazivanje ili promena termina manje od 72 sata unapred neće omogućiti povraćaj novca. Nepojavljivanje na sesiji: Ukoliko se ne pojavite na zakazanoj sesiji, to će se smatrati neodgovornošću i nepažnjom prema sebi, ali i prema mom radu i vremenu. U slučaju nepojavljivanja na sesiji bez prethodnog obaveštenja, neće biti moguć povraćaj novca. Nesreće: Razumem da se nepredviđene situacije mogu dogoditi. U slučaju hitnih situacija, kontaktirajte me što je pre moguće kako bismo pronašli rešenje. Snositi troskove: Ukoliko se ne pojavite na sesiji, snosite sve troškove koji su unapred uplaćeni. Nema povraćaja novca u slučaju nepojavljivanja na sesiji bez prethodnog otkazivanja. Razumem da se životne okolnosti mogu promeniti, ali unapred zahvaljujem na vašem razumevanju i poštovanju ovih pravila kako bismo obezbedili kvalitetnu uslugu za sve klijente. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, slobodno me kontaktirajte. Hvala na saradnji!


bottom of page